Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
KIZIL ELMA BROSURU
Yaptıklarımız, Yayınlarımız
2019-09-27 15:00

KIZIL ELMA BROSURU

KIZILELMA ÜLKÜSÜ

     Türkler için önemli bir anlam taşıyan Kızıl Elma Ülküsü, Bilindiği kadarı ile Hun İmparatorluğundan günümüz Türk Devletlerine kadar gelmiştir.

    Kızıl Elma, Türk milletinin tarihî ülkülerini temsil eden bir kavramdır. Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir.  

   Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir bölgeyi ifade ettiği gibi bir devlet kurma idealini, cihan hâkimiyeti idealini ve Türk birliği idealini de ifade etmiştir.

    “Kızıl”, Türk kültüründe devamlı yer alan kıymetli bir renk; “Elma” ise mistik bir yanı bulunan, bolluk, bereket, şifa kaynağı olarak görülen bir meyvedir. Ancak Kızıl Elma sembolleştirilmesinin elmaya değil, Eski Türklerde Güneş ve Ay'ı anlatan kızıl topa dayandığı düşünülür. Bu top, “muncuk” adıyla bayrak ve tuğların tepesini süslemiş ve bazen zaferin işareti, bazen hâkimiyetin sembolü, bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yeri ifade etmiştir.

    Kızıl Elma imgesinin ilk kez Orta Asya Türkleri arasında doğduğu; Ergenekon Destanında Ergenekon'dan dışarıya çıkma ve kaybedilmiş eski yurdu geri alma idealini simgelediği kabul edilir.

    Türk tarihinde, Hunlardan itibaren bir dünya imparatorluğu olma ve yeryüzüne düzen verme ülküsünün tezahürleri görülür. Türk Hakanları, “Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız” diyerek bu egemenlik ülküsünü dile getirmişlerdir.

     Kızıl Elma efsanesi İstanbul'un fethinden sonra yeniçeriler arasında yaygınlaşmıştır. Osmanlı’nın Avrupa ‟da fethetmeyi istediği önemli şehirler, “Kızılelma” olarak anılmıştır. Çeşitli kaynaklarda, Fatih Sultan Mehmet devrinden başlayarak III. Selim dönemine kadar Türk askerlerinin “Padişahım, biz senin uğrunda ta Kafdağı’nın ötesine, Kızılelma'ya dek varırız” sözlerini dillerinden düşürmediği ifade edilir.

    1521'de Belgrad'ın alınması, 1526 yılındaki Mohaç Savaşı ve 1529'daki I. Viyana Kuşatmasına dair Osmanlı eserlerinde hep Kanuni Sultan Süleyman'ın “Kızıl Elma'yı eline aldığından” bahsedilmiştir.

    Türkçülüğün öncülerinden Ziya Gökalp'ın şiir ve yazılarında Kızılelma, Büyük Türk Birliği'ni simgeleyen bir ülküdür; Turan ülküsü. Şöyle yazar: "Türk köylüsü Kızılelma'yı tahayyül ederken, gözünün önüne Türk ilhanlıkları (imparatorluk) gelir. Gerçekten, Turan mefkûresi (ülkü) mâzide bir hayal değil, bir gerçekti." 

    Bu broşüre “KIZILELMA” ismini vermemizin sebebi de bu broşürde yer alan ”TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARININ TÜRK BİRLİĞİNE YÖNLENDİRİLMESİDİR.”


BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ


 Azerbaycan Cumhuriyeti

 Bağımsızlık Tarihi: 30 Ağustos 1991

Yeri: Kafkaslarda yer alan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batısında Ermenistan, Kuzeybatısında Gürcistan, doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Dağıstan ÖC, güneyinde İran, güneybatısında Türkiye bulunmaktadır.

Başkenti: Bakü

Yüzölçümü: 86.600 km²

Önemli Şehirleri: Gence, Sumgayıt, Kuba, Mingeçevir, Alibayramlı, Şusa, Şeki, Lankeran

Nüfus: 8.202.500

(Azerbaycan Türkü, Avar, Tatar, Ahıska Türkü,  Rus, Talış, Lezgi, Yahudi, Ermeni, Gürcü, Ukraynalı, Tat, Dağıstanlı)

 

 Kazakistan Cumhuriyeti

 Bağımsızlık Tarihi: 16 Aralık 1991

 Yeri: Doğusunda Ç. H.C., güneyinde Kırgızistan ve Özbekistan, batısında Hazar Denizi ve Türkmenistan, kuzeyinde ise Rusya Federasyonu ile çevrilmiştir.

Başkenti: Astana (Akmola)

Yüzölçümü: 2.717,300 km²

Önemli Şehirleri: Almatı, Cambul, Çimkent, Türkistan, Karaganda, Semipalatinsk, Kökçetav, Kustanay, Turgay, Guryev, Baykonur.

Nüfus: 18.953.126

(Kazak, Dungan, Tatar, Azerbaycan Türkü, Çuvaş, Başkurt, Özbek, Uygur, Mordvalı, Rus, Alman, Beyaz Rus, Koreli, Polonyalı,  Yahudi, Moldovalı, Ukraynalı)

 

 Kırgızistan Cumhuriyeti

 Bağımsızlık Tarihi: 31 Ağustos 1991

 Yeri: Kuzeyinde Kazakistan, doğu ve güneydoğusunda ÇHC (Doğu Türkistan), batısında Özbekistan ve güneybatısında Tacikistan bulunmaktadır.

Başkenti: Bişkek

Yüzölçümü: 198 500 km²

Önemli Şehirleri; Oş, Karakol, Celalabad, Tokmok, Kara-Balta, Çolpan Ata, Narın, Talas

Nüfus: 5.166.000

(Kırgız, Özbek, Rus, Ukraynalı, Dungan, Uygur, Tatar, Kazak, Tacik, Türk, Alman, Koreli )

 

 Özbekistan Cumhuriyeti

 Bağımsızlık Tarihi: 01 Eylül 1991

Yeri: İpek Yolu üzerinde yer alan Özbekistan doğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güneyde Afganistan ve Türkmenistan, batıda Türkmenistan, kuzeyde Kazakistan ve Aral Gölü ile çevrilidir.

Başkenti: Taşkent

Yüzölçümü: 447.400 km²

Önemli Şehirleri: Semerkant, Buhara, Fergana, Andican, Termiz, Karşı, Cizzah, Namangan, Hokand, Ürgenç, Hive, Nevai, Harezm

Nüfus:  27.307.134

( Özbek, Kazak, Kırgız Türkmen, Tatar, Karakalpak, Rus, Tacik, Koreli, Ukraynalı, Yahudi, Azerbaycan Türkü)

 

 Türkiye Cumhuriyeti

 Bağımsızlık Tarihi: 29 Ekim 1923

 Yeri: Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yaklaştığı bir alanda yer alan Türkiye Cumhuriyeti, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan ve İran, batıda Bulgaristan ve Yunanistan, güneyde Suriye ve Irak ile komşudur.

Başkenti: Ankara

Yüzölçümü: 814.578 km²

Önemli Şehirleri: İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Sakarya, Mersin, Trabzon, Samsun, Erzurum, Kars, Diyarbakır, Konya, Eskişehir, Edirne,

Nüfusu: 82.300.882

(Türk, Tatar, Kumuk,  Pomak, Avar, Arap, Abaza, Fars, Arnavut, Boşnak, Çerkez, Çeçen, Gürcü, Ermeni, Yahudi, Rum, Roman, Lezgi, Laz, Rus, Alman, Fransız, İtalyan)

 

 Türkmenistan Cumhuriyeti

 Bağımsızlık Tarihi: 27 Ekim 1991

 Yeri:  Kuzeyde Kazakistan ve Özbekistan, güneydoğuda Afganistan, güneyde İran, batıda Hazar denizi bulunmaktadır.

 Başkenti: Aşkabat

Yüzölçümü: 488,100 km²

Önemli Şehirleri:  Merv, Türkmenbaşı, Daşoğuz, Köhne, Türkmenabat, Balkanabat (Nebitdağ), Ürgenç, Atamurat (Kerki).

Nüfus:  6.070.000

(Türkmen, Özbek, Kazak, Tatar, Azerbaycan Türkü, Karapapah, Rus, Lezgi, Fars, Tacik, Yahudi, Beluci, Ukraynalı, Ermeni, Alman, Gürcü)

 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 Bağımsızlık Tarihi: 15 Kasım 1983

Yeri: Doğu Akdeniz’in Kuzeyinde yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan, merkezi bir bölgede bulunan Kıbrıs

Adasının kuzeyinde bulunmaktadır.

Başkenti: Lefkoşa

Yüzölçümü: 3,550 km²

Önemli Şehirleri: Magosa, Güzelyurt, Girne

Nüfus:  313,626

(Türk, İngiliz, Maronit, Rum)

 

 

 ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ


Altay Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 01 Eylül 1991

 Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Asya’nın tam merkezinde Kazakistan, Çin ve Moğolistan’ın kesiştiği kavşakta bulunmaktadır. Altay, Batı'da Kazakistan, kuzeyde Rusya Federasyonu, doğuda Tuva ve Hakas Türk Cumhuriyetleri, güneyde Moğolistan, Doğu Türkistan ve Kazakistan ile komşudur.

Başkenti: Gorno Altay

Yüzölçümü: 92,902 km²

Önemli Şehirleri:  Onguday, Üst-Kan, Çibit, Taranta, Ak Doyurak, Biysk, Taştagöl, Balıkça, Tur Ocak. Ulugan,

Nüfus:  211.564

(Altay Türkü, Kazak, Tatar, Rus, Ukraynalı, Alman)

 

 Başkurtistan Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 14 Ekim 1990

Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Ural Dağları’nın güneyinde, Orta İdil bölgesinde yer alan Başkurdistan’ın, batısında Tataristan Türk Cumhuriyeti, Kuzeyinde Perm ve Svirtlovski, doğusunda Çelyabinski ve Sverlovsk, güneyinde ise Orenburg şehirleri yer almaktadır.

Başkenti: Ufa

Yüzölçümü: 143. 600 km²

Önemli Şehirleri: Akyar, İsterlikamak, İşimbay, Salavat, Niftikamski, Büryen, Belaret Zilair, Baymak, Uçalı Ebyelil, Sibay, Kömürdağ, Dörtevli, Kandır.

Nüfus: 4.140.336

(Başkurt, Tatar, Çuvaş, Rus, Udmurt, Ukraynalı, Mari, Mordvalı, Beyaz Rus)

 

 Çuvaşistan Cumhuriyeti

  Özerklik Tarihi: 24 Ekim 1990

 Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Volga nehrinin orta bölgesinde yer almaktadır. Kuzey ve kuzey batıda Mari Ö. C. ve Rusya Federasyonu, doğuda Tataristan, güneyde RF’ye bağlı Ulyanovsk bölgesi, güney batıda Mordva Ö. C. batıda ise RF’ye bağlı Arzamas Bölgesi’yle çevrilmiştir.

Başkenti: Çubuksaray (Çeboksarı –Rusça, Subaşkar -Çuvaş lehçesi)

Yüzölçümü: 18,300 km²

Önemli Şehirleri: Kügeş, Serplü, Semerle,  Alatır, Yeniçeboksarı, Eseriye, Yepres

Nüfus: 1.900.000

(Çuvaş, Tatar, Rus, Mordvalı)

 

 Hakas Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 03 Temmuz 1991

Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Orta Asya’da Sibirya’nın güneyinde bulunan Hakasya,  Kuzeybatı ve batısında Kemerova bölgesi, doğu ve kuzeydoğusunda Krasnoyarsk Eyaleti, güneybatıda Altay Cumhuriyeti ve Güneydoğusunda Tuva Cumhuriyeti yer almaktadır.

Başkent: Abakan

Yüzölçümü:  61.900 km²

Önemli Şehirleri: Çernogorsk, Sayangorosk, Sosk, Abaza

Nüfusu: 585.000

(Hakas Türkleri, Tatar, Çuvaş, Şor, Rus, Ukraynalı, Mordvalı, Beyaz Rus)

 

 Kabardey-Balkar Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 31 Mart 1992

Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Kuzeyinde, Rusya Federasyonu; doğusunda Kuzey Osetya, Güneyinde Gürcistan, batısında Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti ile çevrilidir.

Başkent: Nalçık

Yüzölçümü: 12.500 km²

Önemli Şehirleri: Terskol, Ogarı Bashan, Tırnavuz. Bulungu, Sıkı, Bizingi, Ogarı Çeğem,Holam, Tüben, Çegem, Karasuv, Babugent

Nüfusu: 800.000

(Balkar, Karaçay, Kabardey, Rus)

 

 Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 25 Aralık 1992 

Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Kuzey Kafkasya’da, kuzey ve batısında Rusya Federasyonu, Doğusunda Kabardey Balkar ÖC. Güneyinde Abaza ve Dağıstan ÖC. yer almaktadır

 Başkenti: Çerkeş

Yüzölçümü:14.300 km²

Önemli Şehirleri: Uçkalan, Karaçay, Teberde, Zelençuk, Çögetey, Üçköken, Arhız, Hurzuk.

Nüfusu: 500.000

 (Karaçay, Balkar, Nogay, Rus, Adıge, Abaza)

 

 Karakalpak Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 01 Aralık 1936

Bağlı Olduğu Devlet: Özbekistan Cumhuriyeti

Yeri: Özbekistan’ın kuzey doğusunda, Aral Gölü’nün güneyinde yer almaktadır. Karakalpak toprakları güneydoğuda Özbekistan, güneyde Türkmenistan, batı, kuzey ve doğuda Kazakistan’la çevrilmiştir.

Başkenti: Nukus

Yüzölçümü: 164.900 km²

Önemli Şehirleri: Çimbay, Kongrad, Mangıt, Tört Köl, Hive, Al Kala, Hocaeli, Biruni, Tahta köprü

 Nüfusu: 1.500.000

(Karakalpak, Özbek, Kazak)

 

 Kırım Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 1991

Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Karadeniz’in kuzeyinde yer almaktadır. Doğusunda Azak denizi kuzeyinde Ukrayna yer almaktadır

Başkenti: Akmescit

Yüzölçümü: 26.945 km²

Önemli Şehirleri: Bahçesaray, Akyar, Yalta, Gözleve, Kefe, Kerç, Alusta, Sudak, Balak.

Nüfusu: 2.632.400

(Kırım Türkü, Kırımçak,Karaim, Rus,

Ukraynalı, Beyaz Rus, Yahudi)

 

 Nahcivan Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 16 Mart 1921

Bağlı Olduğu devlet: Azerbaycan Cumhuriyeti

Yeri: . Kuzey ve doğusunda Ermenistan, güney ve batısında İran topraklarıyla çevrilmiş olup, batısında yer alan Türkiye ile on üç km. sınırı bulunmaktadır.

Başkenti: Nahcivan

Yüzölçümü: 5.500 km²

Önemli Şehirleri: Orduabat, Culfa,

Şahbuz, Babek, Sederek, Şerur,

Nüfusu: 354.000

(Azerbaycan Türkü)

 

 Saha Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 01 Şubat 1991

 Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Kuzeydoğu Sibirya'da Kuzey Buz Denizi'ne dökülen Lena, Yana, İndigirka ve Kolıma ırmaklarının havzasında yer alır. Ülkenin % 40'dan fazlası kutup dairesinin kuzeyindedir.

Başkenti: Yakuts

Yüzölçümü: 3.103.200 km²

Önemli Şehirleri: Aldan, Verkoyansk, Mirnıy, Olyokminsk Vilüysk

Nüfusu: 1.200.000

 (Saha, Tatar, Azerbaycan Türkü, Rus, Ukraynalı)

 

 Tataristan Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 30 Ağustos 1992

Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Batısında

Çuvaşistan, doğusunda Başkurdistan olmak üzere iki kardeş cumhuriyet ile

sınırdaştır. Kuzeyinde Mari Cumhuriyeti, güneyinde Samara, Simbir Bölgeleri

ile sınırdır.

Başkenti: Kazan

Yüzölçümü: 67.836 km²

Önemli Şehirleri:

Nüfusu: 7.006.237

(Tatar, Çuvaş, Başkurt, Rus, Ukraynalı, Mari)

 

 Tuva Cumhuriyeti

 Özerklik Tarihi: 01 Mart 1991

Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Tuva Güney Sibirya’da yer almaktadır. Kuzeyinde Krasnoyarsk Oblastı ve Hakas Özerk Cumhuriyeti, doğusunda Buryat Özerk Cumhuriyeti, Kuzeydoğusunda İrkutsk Oblastı, güneyinde Moğolistan Cumhuriyeti, batısında Altay Özerk Cumhuriyeti bulunmaktadır

Başkenti: Kızıl

Yüzölçümü: 179.000 km²

Önemli Şehirleri: Erzin, Samagaltay, Turan, Toora-He, Çadana, Ak-Davural

Nüfusu: 400.000

(Tuva, Hakas, Tatar, Rus, Ukraynalı)

 

 Karabağ Cumhuriyeti

Özerklik Tarihi: 05 Haziran 1920

Bağlı Olduğu Devlet: Azerbaycan Cumhuriyeti

Yeri: Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisinde.

Başkenti: Hankendi

Yüzölçümü: km²

Önemli Şehirleri: Şusa

Nüfusu: 180.000

(Azerbaycan Türkü, Ermeni)

 

ÖZERK TÜRK BÖLGELERİ

Bayan Ulgy Aimak Özerk Bölgesi

 Özerklik Tarihi: 1940

 Bağlı Olduğu Devlet: Moğolistan Cumhuriyeti

Yeri: Moğolistan’ın doğusunda yer almaktadır.

Başkenti: Ulgy

Yüzölçümü: 45.800 km²

Önemli Şehirleri: Ulaangorn,

Dund-Us, Altay

Nüfusu: 200.000

(Kazak, Moğol)

 

 Doğu Türkistan Özerk Bölgesi

 ÖzerklikTarihi: 1955

Bağlı Olduğu Devlet: Çin Halk Cumhuriyeti

Yeri: Doğuda Çin Halk cumhuriyeti, Moğolistan ve Tibet, Batıda Kırgızistan ve Kazakistan, Kuzeyde Sibirya, güneyde Hindistan, Pakistan ve Tibet bulunmaktadır.

Başkenti: kuldza

Yüzölçümü: 1.828.400 km²

Önemli Şehirleri: Altay, Çiçek, Karamay, Sancı, Urumçi, Köytün, Börütala, Gulca, Sihanzı, Tufan, Ertürk, Kumul, Aksu, Aluş, Kaşgar, Yeken, Hoten, Korla

Nüfusu: 43.500.000

( Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Tacik, Çinli)

 

 Gagauz Eli Özerk Bölgesi

 Özerklik Tarihi: 23 Aralık 1994 Bağlı Olduğu Devlet: Moldova Özerk Cumhuriyeti

 Yeri: Romanya’nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Doğusunda Ukrayna, kuzeyinde Moldova, batısında Romanya bulunmaktadır

Başkenti: Komrad

Yüzölçümü: 1.800 km²

Önemli Şehirleri: Çadır Lunga, Bul Keresta, Kagul

Nüfusu: 200.000

(Gagauz, Moldovalı)

 

 Dolgan-Nenets (Taymir) Özerk Bölgesi

 Özerklik Tarihi: 10 Aralık 1930

 Bağlı Olduğu Devlet: Rusya Federasyonu

Yeri: Sibirya kuzeyinde, Taymir yarımadası çevresinde

Başkenti: Dudinga

Yüzölçümü: 862.100 km²

Önemli Şehirleri:

Nüfusu:  55.800.000

( Dolgan, Tatar, Azerbaycan Türkü, Nenets, Rus, Ukraynalı)

 

 TÜRK TOPLULUKLARI

S.

 

B

ÜLKE

      TÜRK BOYLARI

1

 

 

 

 

 

A

V

R

U

P

A

Romanya

Anadolu Türkleri, Gagavuzlar,

Tatarlar, Sekel Türkleri,

Çuvaş Türkleri,

Bulgaristan

 

Anadolu Türkleri, Tatarlar,

Gagavuzlar, Pomak Türkleri,

Türk Başlar (Torbeşler),

Yunanistan

Batı Trakya Türkleri,

Pomak Türkleri,

Gagavuzlar, Karaman Türkleri,

Adalarda Yaşayan Türkler,

Makedonya

Anadolu Türkleri, Pomaklar, Peçenekler, Türk Başlar,

Gora Türkleri,

Arnavutluk

Anadolu Türkleri, Pomaklar,

Gora Türkleri,

Kosova

Anadolu Türkleri, Pomaklar,

Gora Türkleri,

Sancak

Anadolu Türkleri,

Bosna-Hersek

Anadolu Türkleri,

Hırvatistan

Anadolu Türkleri,

Karadağ

Bar Türkleri,

Sırbistan

Sekel Türkleri,

Slovenya

Sekel Türkleri,

Polonya

Tatarlar, Lipka Tatarları,

Karaim Türkleri,

Finlandiya

Tatarlar, Mişerler,

Beyaz Rusya

Karaim Türkleri, Lipka Tatarları, Tatarlar,

Litvanya

Tatarlar, Lipka Tatarları,

Karaimler,

Estonya

Tatarlar,

Ukrayna

Gagavuzlar, Tatarlar, Karaim Türkleri,

Kırımçaklar, Karapapah,

 Sekel Türkleri,

 Urum Türkleri,

Rusya Federasyonu

Karaim Türkleri, Tatarlar, Çuvaşlar,

 Azerbaycan Türkleri, Özbekler, Kazaklar, Kafkas Türkleri, Başkurtlar, 

İtalya

Moena Türkleri, Batı Avrupa Türkleri,

Macaristan

Onogur, Ogur, Sabir, Hun, Kavar Hazarları,

Fransa

Basklar, Batı Avrupa Türkleri,

İspanya

Basklar,

İngiltere

Pict Türkleri, Batı Avrupa Türkleri,

Almanya

Batı Avrupa Türkleri,

Belçika

Batı Avrupa Türkleri,

Danimarka

Batı Avrupa Türkleri,

Avusturya

Batı Avrupa Türkleri,

2

İ

D

İ

L

 

U

R

A

L

Rusya

Federasyonu

Başkurtlar, Tatarlar,

Çuvaşlar, Azerbaycan Türkleri,

Özbekler, Kazaklar,

Kırgızlar, Nogaylar,

Kundur Türkleri, Türkmenler,

Kafkas Türkmen’i, Kumuk,

Gagavuzlar, Besermenler,

Astrahan Türkleri,

3

 

 

K

A

F

K

A

S

Y

A

Gürcistan

Ahıska Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Gürcistan Türkleri, Karapapahlar (Borçalı Türkleri), Urum Türkleri,

Acara

Acara Türkleri,

Dağıstan

Kumuklar, Derbent Türkleri,

Kafkas Türkmenleri, Kundur Türkleri, Nogaylar, Karapapah Türkleri, Karaylar,

Ermenistan

Karapapahlar, Revan Türkleri

Gökçay-Zengezur Türkleri,

Urum Türkleri,

Azerbaycan Türkleri

Çeçenistan

Karabudaklar, Kayınlar

Rusya

Federasyonu

Nogaylar, Tatarlar, Kumuklar,

Çuvaşlar, Avarlar,

Azerbaycan Türkleri, Balkarlar

Karaçaylar, Kazaklar

4

S

İ

B

İ

R

Y

A

Rusya

Federasyonu

Sibir (Sabir) Türkleri, Tatarlar,

Batı Sibir tatarları,

Doğu Sibir Tatarları, Abakan Tatarları, Buhara Türkleri, Tobollar, Altay Türkleri, Azerbaycan Türkleri Başkurtlar, Çuvaşlar, Kazaklar,

Özbekler, Kırgızlar,

Sahalar, Tuvalar, Çulimler,

Dolganlar, Tofalar,  Şato Türkleri,

Tuha Türkleri,

Moğolistan

Hoton Türkleri, Kırgızlar, Kazaklar

Aymaklar, Satinler, Salur, Tatarlar Özbek, Uygur, Tuva Türkleri

Buryat

Buryat Tatarları, Soyot Türkleri

5

O

R

T

A

D

O

Ğ

U

Suriye

Bayır-Bucak Türkmenleri, Üçoklar

Akçakoyunlu Türkmenleri, Baraklı Türkmenleri, Karakeçili Türkmenleri, Lazkiye Türkmenleri, Halep Türkmenleri

Lübnan

Türkmen

Irak

Türkmen, Karapapah

İran

Azerbaycan Türkü, Türkmen, Kaşkayi,

Avşar, Karakoyunlu, Karapapah, Ağaç-eri, Mukaddem, Kengerlu, Beydilli, Ak-Koyunlu, Şahseven, Bayat, Karagözlü,  İmranlu, Kazak, Kara-Gözlü, Özbekler,

Geraylı, Halaç,  Kacar, Şahrûd Türkleri,

Kurd-beglu, Dulkadir

İsrail

Karaimler

S. Arabistan

Kazaklar, Hicaz Özbekleri

Mısır

Türkmen, Kıpçak

6

G

Ü

N

E

Y

 

A

S

Y

A

Afganistan

Özbek, Halaçlar, Hazara, Kazak, Türkmen, Kırgız, Karakalpak, Aymak, Uygur, Tatarlar, Karabağ Türkleri, Zavul Türkleri, Kızılbaş

Tacikistan

Özbekler, Türkmen, Tatar, Kırgızlar

Pakistan

Mugal Türkleri, Hunza Türkleri, Halaçlar, Karakurum

Hindistan

Mugal

Pamir

Kırgız

Çin Halk

Cumhuriyeti

Salur (Salar), Uygur, Kırgız, Kazak

Kaşgar, Özbek, Sarı Uygur, Şibe, Tuva, Tatar

Keşmir

Karakurum Türkleri, Gılgıt, Hunza, ,

7

A

M

E

R

İ

K

A

ABD

Kızılderililer, Meluncanlar,  Tilingitler,

Meksika

Mayalar, Aztekler

Honduras

Mayalar

Guatemala

Mayalar

Belize

Mayalar

Ekvator

İnkalar

Peru

İnkalar

Bolivya

İnkalar

Şili

İnkalar

8

A

F

R

İ

K

A

Mısır

Anadolu Türkü

Libya

Anadolu Türkü

Tunus

Anadolu Türkü

Cezayir

Anadolu Türkü

Nijerya

Tuarekler

 

 

 

 

 

 

 


Bu haber 2245 kez okundu.

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

ANKETLER

Avrupa Birliğine benzer bir Türk Birliğinin kurulmasını onaylıyormusunuz?

Türk Hareketi Derneği-THD © 2016 |Web Sitemiz Türk Hareketine Aittir İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Espower Bilisim