Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Askeralma Kanun Teklifi Hakkında
Türk Hareketi
2019-09-27 15:16

Askeralma Kanun Teklifi Hakkında

 Türkiye Büyük Millet Meclisi 27nci Yasama Dönemi, 2nci Yasama yılında İstanbul milletvekili Şirin Ünal, Tokat Milletvekili Özlem Zengin ve 49 AKP.li milletvekilinin teklif etmiş olduğu askeralma Kanunu ile ilgili Türk Hareketi'nin görüşleri bağlı bulunduğu Türkiye Sivil İnsiyatif Platformu aracılığı ile TBMM vekillerine, parti Genel Başkanlarına gönderdiği bildiri aşağıya çıkarılmıştır.

    Bildiri Türk Hareketi Başkanı Atila Şimşek tarafından kaleme alınmıştır.
 

    GAZİ MECLİSİMİZİN DEĞERLİ ÜYELERİ

    Bugünlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekillerinin hazırladığı Askeralma Kanun Teklifi (2/1940) Milli Savunma Komisyonunda bazı maddeleri düzeltilerek geçmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlanmıştır.

    Milli Savunma Komisyonundaki görüşmeler ve Şerh tutanakları incelendiğinde görüşmelerin maddelerin irdelenmesinden öte gitmediği, askerlik mesleğini, görevi, muhtemel bir seferberlik veya savaş halini nasıl etkileyeceği ortaya konmamıştır.

    Vatan topraklarının, deniz ve semaların savunulması; Milletin hürriyet ve istiklalinin, şeref ve hasiyetinin korunması görevi namusuna emanet edilmiş olan Türk Silahlı Kuvvetler kutsal bir ocaktır. Silahlı Kuvvetlerde askeri eğitimle beraber adalet, ahlak ve maneviyatın güçlendirilmesine özen gösterilmesi hükmü de yer almaktadır.

    Askerlik mesleği tam anlamıyla bir inanç mesleğidir. Türk askeri için, rütbesi ne olursa olsun, gelenek ve göreneklerinden, milli hasletlerinden, Türk-İslam töresinden gelen inanç ve değerler binlerce yıldır özde bir değişikliğe uğramamış köklü bir manevi mirastır. Tarih boyunca devlet ve millet varlığının, dirlik ve esenliğini, güçlü ve disiplinli bir ordunun ayakta durmasıyla kaim gören hâkim inanış her zaman geçerli olagelmiştir.

    Karşılığında önemli bir maddi kazancı olmayan askeri hizmet, ancak manevi değerlerin zenginliği ile mensuplarına ve milletine feyiz verir, ün kazandırır. Bu bakımdan her askerin inançlı, seciyeli ve fedakâr olması gerekir. “Vatan Hizmeti” denen kutsal emanetin korunması, bu yükü her ne pahasına olursa olsun şevkiyle, gururla ve sebatla taşımaya kararlı ve mesleğin tabiatından doğan meşakkatlere seve seve katlanmaya hazır, yüksek manevi değerlere sahip askerlerin varlığı ile mümkündür.  

    Bu kıstaslar açısından Askeralma Kanununu incelediğimizde;

     Askeri teknolojilerin gelişmesi, tehdit boyutlarının artması, yeni silah sistemleri dışında Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik durumu göz önüne alınmadan yapıldığı gözlenmektedir.

    Öncelikle 23 Mayıs 2019 tarihinde 3ncü Milli Savunma Komisyonu toplantısına Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin katılmış olmasına rağmen Türkiye Emekli Subaylar Derneğinin katılmamış olması dikkati çekmektedir.

    Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin temeli adalettir, adaletli davranışlardır. Bedelli veya Dövizli askerlik bu adalet duygularını ve Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güven ve inancı sarsmakla birlikte, görev alanlarını da etkilemektedir. Yükümlü askerlerin görev yaparken gösterdikleri davranışlar düşünülmelidir.

   Askerlik sürelerinin kısaltılarak 6 aya düşürülmesi ise barış mevcudu ile sefer (Savaş) mevcutları arasında büyük fark yaratmıştır. Türkiye’deki ulaştırma hatları ve vasıtaları dikkate alındığında, bir seferberlik ilanında Sefer Görev emri alan yüzbinlerce yükümlünün Sefer Görev Yerlerine ulaşana kadar tehdidin ulaşacağı boyut hesaba katılmalıdır.

    Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri savaş mevcuduna göre harp silah ve araçlarına sahiptir. Mevcutlar azaltılınca bazı birliklerin sefer birliği olarak ayrılması kaçınılmazdır. Bu birliklerin silah ve araçları da idari depolamaya alınacaktır. Bakımsızlık ve kemirme olaylarının meydana gelmesi de kaçınılmaz olacaktır. Paha biçilmez harp silah ve araçları heba olacaktır.

    Dövizle askerlik yapacak personele “Uzaktan Eğitim Sistemi” adı altında bir sistem getirilmektedir. Askerlik mesleği nazariyattan çok tatbiki yapılan bir meslektir. Geri Tepmesiz Top, Obüs, Tank nişancılığının uzaktan nasıl öğretileceği, tank şoförünün uzaktan nasıl eğitileceği bir kez daha düşünülmelidir.

    Askerlik süresinin 6 aya indirilmesi ile birlikte, acemi eğitimin de 1 aya indirilmesi öngörülmektedir. Silah sistemlerinin hızla geliştiği, silah sistemlerinin elektronik sistemleri ile donatıldığı bir dünyada, çok geniş bir alan kapsayan askeri eğitimin bir ay gibi kısa sürede verilmesi eğitimsiz bir ordunun meydana gelmesini sağlayacaktır.

    Adaletin sağlanması açısından dövizli ve bedelli askerlerden alınan miktarların aynı olması, yükümlü askerlere de aynı maddi hakların verilmesi düşünülmelidir.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel bir orduya dönüşmesi hızla gerçekleşmektedir. Bu amaçla alınan uzman personel ve sözleşmeli erler önemli yer tutmaktadır. Yıllardır terörle mücadele eden ve tehdit değerlendirilmesi dört bir tarafımızdan ve çok güçlü olan ülkemizde, terörist yaşları ile tehdit değerlendirmesi yaptığımız ülke askerlerinin yaş durumları da göz önüne alınmalıdır.

    Geniş bir kırsal alanda emniyet ve asayişten sorumlu olan Jandarma’nın mevcutlarının azaltılması, Terörle mücadele ve asayişin korunması zafiyetlerini ortaya çıkarabileceği de göz önüne alınmalıdır.

    Bu yasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 72nci maddesine göre askerlik “Her Türk’ün hak ve ödevidir” bu vatan hizmetinin paraya çevrilmesi, uzaktan eğitimle yapılması bu maddeye aykırıdır.

    Son söz,

    Ekonomik sıkıntıların askerlik sistemi üzerinden para kazanılarak bir giderilmesi düşüncesi ile yapılan bu kanunun uygulanması, terörle mücadele ve muhtemel bölgesel, hatta genel savaş esnasında onarılmaz yaralar açacağı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.

    Saygılarımızla.


Bu haber 203 kez okundu.
 • Genç Anadolu Partisi Ziyaret
  Genç Anadolu Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Alemdaroğl...

 • Konferans
  23 Kasım 2019 günü saat 13.00-17.00 arasında ATA TÜRK O...

 • AGOT
  Ankara Genç Oyuncular Tiyatroso 22 Kasım 2019 günü "Kafe...

 • Nikah Töreni
  Güney Azerbaycan'ın Sulduz Kentinde yaşayan, Türkçülü...

 • 29 Ekim Yürüyüşü
  29 Ekim 2019 Cumhuriyetimizin 96ncı kuruluş yılında Tür...

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

ANKETLER

Avrupa Birliğine benzer bir Türk Birliğinin kurulmasını onaylıyormusunuz?

Türk Hareketi Derneği-THD © 2016 |Web Sitemiz Türk Hareketine Aittir İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Espower Bilisim